Balanceakt. Både til vands og til lands er det svært at dele sol og vind lige. Reportage fra fejlslagne vindmølle- og solcelleprojekter, hvor klima og natur tørner sammen.

Grøn omvæltning
        
De skriver Weekendavisen

Anna Libak

Jon Hustad

Henrik Dørge

Lone Frank