Leder. Afskaffelsen af store bededag er en nødvendig påmindelse: Vi kan ikke arbejde mindre og få mere.

Den kloge lille høne