Ugudeligt? Helligdagsreformen i 1770 skulle øge arbejdsudbuddet og bedre statsfinanserne.

Bed og arbejd