Studenter. Det koster omkring en kvart milliard kroner at indføre den ny model for fordeling af unge til gymnasier med en kritisk andel af ikkevestlige elever. Ifølge officielle skøn mindsker det ikke i væsentlig grad problemet.

Regningen for spredningen