Beskidt. Mange kommuner indberetter forkerte tal for, hvor meget urenset spildevand de lukker ud. Måske ikke så mærkeligt: De betaler en afgift for renset spildevand, mens det er ganske gratis at udlede det urenset, og Miljøstyrelsen kan ikke straffe for fejlene.

Pølleåen i Troldeparken