Detektivarbejde. Landskabsarkitekt Katrina Wiberg har kortlagt vandets historiske veje fra oplandet ind til Aarhus for at finde ud af, hvordan vi skal bygge, så vandet får plads.

Byens våde fødder