Personlighed. Mennesker med personlighedsforstyrrelser støder mod omverdenens forventninger og det kulturelt acceptable. De kan være narcissistiske, psykopatiske eller opmærksomhedssøgende, og de træk kan føre dem til både toppen og bunden af samfundet. Psykiatrien søger efter en ny forståelse af tilstanden, hvor det »syge« er selve personligheden.

Skarpe kanter