SU. Uddannelsesstøtten er ikke blevet den sociale murbrækker, som ordningen var tiltænkt. Pengene udbetales især til unge, som kommer fra ressourcestærke hjem.

De velbjergedes tag selv-bord