Anmeldelse: Maestro. Med et respektindgydende Leonard Bernstein-portræt nærmer Bradley Cooper sig den amerikanske tradition for at udviske skellet mellem kunst og massekultur.

I mesterlære

<p>Pressefoto: Jason McDonald, Netflix</p> Foto: <p>Pressefoto: Jason McDonald, Netflix</p> Foto:
Pressefoto: Jason McDonald, Netflix