Legaliseret. Om få år kan europæiske kølediske være fyldt med genmodificeret mad. Det er godt nyt for naturen og klimaet, mener forsker. 

Janssons gensplejsede fristelser