Offensiv. Russerne har åbnet en ny angrebsakse. Det sker især for at få de tyndt bemandede ukrainske forsvarslinjer strakt endnu mere ud.

Nu kommer russerne fra nord