Anmeldelse. Immigrantmuseet har åbnet en særudstilling om gæstearbejdere fra primært Tyrkiet, Pakistan og Eksjugoslavien i 1970erne, da hverken de tilrejsende eller danskerne endnu havde gjort sig klart, at der ville blive tale om permanent immigration.

Nye danskere