Indignation. To væsensforskellige og nærbeslægtede romaner angriber Cheminovas forgiftning af natur og mennesker.

En trehovedet lugeklo i jern