Kort nyt. Hovedparten af verdens største kystbyer presses af markant landsænkning, hvor dele af byområdet synker i forhold til havoverfladen.

Nedsunkne byer

Jorden synker under størstedelen af verdens mest folkerige, kystnære byer. Sådan lyder den klare konklusion i et nyt videnskabeligt studie, hvor miljøforskere fra Nanyang Technological University i Singapore og amerikanske NASA har kigget nærmere på graden af landsænkning under klodens 48 største kystbyer fra Los Angeles til Jakarta. I 44 af disse findes større eller mindre områder, der synker hurtigere, end havene stiger, lyder det.

Ifølge FN vokser vandstanden i verdenshavene aktuelt med 3,7 millimeter om året som følge af den globale opvarmning. Udviklingen truer i sagens natur især lavtliggende, kystnære byer, der er særligt sårbare over for oversvømmelser. For hovedparten af verdens største kystbyer gælder det desuden, at de presses yderligere af markant landsænkning, hvor dele af byområdet synker i forhold til havoverfladen, advarer miljøforskerne.

Årsagerne er flere, men især tung bebyggelse og boringer efter grundvand, olie og gas i undergrunden bærer skylden.
I det nye studie har forskerne målt niveauer af landsænkning i de undersøgte byer ved hjælp af avanceret radarudstyr monteret på satellitter. Det har gjort det muligt at udpege præcis de områder af byerne, hvor nedsynkningen er mest udtalt.

Flertallet af de mest synkende millionbyer findes i Asien. Hårdest ramt er Ho Chi Minh City i Vietnam. Her findes områder, der synker med mere end 30 millimeter om året. Også Tianjin i Kina og Ahmedabad i Indien er hårdt ramt med lokale landsænkninger på over 20 millimeter årligt.

De undersøgte kæmpebyer huser 20 procent af verdens urbane befolkning. Med de nye opgørelser håber forskerne, at byplanlæggere i højere grad vil sætte ind mod nedsynkningen.

Nature Sustainability, 12. september
New Scientist, 19. september