Forskelsbehandling. Flere advarselslamper skal blinke, før ikkevestlige børn anbringes. Lider de sociale myndigheder af berøringsangst over for at gribe ind i etniske minoritetsfamilier?

Dobbeltstandard