Tankemylder. Zadie Smiths nyskrevne essays om verdens tilstand i år 2020 antyder meget, men siger slet ikke nok.

Det store ubehag
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Skribenternes avis

Anna Libak

Klaus Rothstein

Magnus Boding

Morten Beiter