Civilisationernes kamp. Coronakrisen blev vendepunktet: EUs mistillid til Kina er så dyb, at der er tale om et egentligt paradigmeskifte.

Tilnærmel­sernes tid er forbi