Kommentar. Overvægtige rammes hårdere af COVID-19. Hvornår får vi en national indsats mod fedmeepidemien?

Fed slagside
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck