Rekruttering. Lønpuljen til velfærdssamfundets frontpersonale bliver et internt slagsmål mellem de offentligt ansatte, hvor fagforeningerne også skal sluge kameler.

Prekære penge