Kommentar. Det litterære miljø befinder sig igen i et skisma mellem ytringsfrihed og tolerance.

Hærværksfrihed