Klassiker. Henrik Pontoppidans første store roman placerer en idealistisk kapellan midt i religiøse intriger og politiske magtkampe. Det stiger ham fatalt til hovedet.

Verdensgåden og verdensopgivelsen