Satellit. Hvis EU indfører en olieembargo mod Rusland, kan det ramme EU hårdere end Rusland, lyder en amerikansk analyse. Washington mener at have et bedre forslag.

Dyrere dråber

Man kunne måske tro, at Biden-administrationen var tilhænger af det importforbud i EU mod russisk olie, som EU-Kommissionen kæmper for at få vedtaget. Det er foreløbig faldet på ungarsk modstand. Men USA er faktisk imod. For som den amerikanske finansminister, Janet Yellen, i sidste uge gjorde gældende på et G-7-finansministermøde i Bonn, kan en olieembargo mod Rusland få olieprisen til at stige kraftigt og bidrage yderligere til inflationen samt øge Ruslands olieindtægter fra et mindre salg.

Amerikanerne ser hellere, at EU lægger et loft eller en afgift på russisk olie, som kan fjerne en stor del af fortjenesten for Putin, og samtidig tvinger prisen nedad på specifikt russisk olie. Rusland kan naturligvis vælge at sælge sin olie til andre i verden, men det vil givetvis også påvirke prisdannelsen på russisk olie her, at Rusland fremover vanskeligt kan sælge den i Vesten, fordi den koster mere end de alternative udbyderes.

Indfører man derimod en olieembargo mod russisk olie, stiger prisen generelt, fordi efterspørgslen jo ikke går voldsomt ned, og alle nu ved, at Vesten skal bruge store mængder olie fra andre udbydere.

Indtil videre er der dog ikke tegn på, at EU-Kommissionen lyder, selvom tænketanken Bruegel i Bruxelles er nået til den samme konklusion som Washington.

G-7-landenes finansministre enedes i øvrigt om, at Ukraine skal tilføres 18,4 milliarder dollar i budgetstøtte til erstatning for svigtende skatteindtægter som følge af krigen. fv