Vanskelighedsbegyndelser. Tre debuter og en besværlig toer demonstrerer uopbyggeligt, at hvisken og råb er lige effektive lift off-strategier, hvis talentet er redebont.

Al begyndelse er sær