Leder. Det står endnu ikke klart, hvad den varetægtsfængslede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, har lækket. Men der kan kun være to udfald på sagen: Enten bliver spionchefen dømt for landsforræderi, eller også bliver han ikke dømt, og vi står tilbage med den største politiske fadæse i mange år.

Hemmelige underhandlinger

Opdatering: I lederen står, at Claus Hjort Frederiksen ikke er blevet sigtet efter paragraf 109. Fredag eftermiddag viste det sig, at det er han.

KAN vi skrive mere om Forsvarets Efterretningstjeneste? Ja, det kan vi, og det gør vi. Mandag blev det offentligt, at det er Lars Findsen, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der sidder varetægtsfængslet i Hillerød Arrest. Han er omdrejningspunkt i den sag, der har kastet tjenesten ud i sin hidtil største krise. Det eneste, forsvarsminister Trine Bramsen har sagt om situationen, er, at efterretningstjenesten er stærk. Man kan roligt gå ud fra, at det er forkert. I en tid med stor international usikkerhed tæt på Danmark er FE mere eller mindre lammet. Vores allieredes tillid må være lig nul.

DET er en kompliceret sag, der gør de fleste forvirrede. Hvis Findsen er skyldig i at have lækket oplysninger, så han kan dømmes efter den såkaldte landsforræderiparagraf 109, må man antage, at den enorme politioperation mod ham har været påtrængende, ligesom de mange ugers varetægtsfængsling. Man må som udgangspunkt tro, at anklagemyndigheden og justitsministeren handler rationelt. Da sagen har været behandlet i regeringens sikkerhedsudvalg, hvor statsministeren og hendes departementschef sidder, må man tilføje: Vi må selvfølgelig tro, at regeringens top i en så afgørende sag handler med stor fornuft og forsigtighed.

MON ikke mange tænker således: At det må have været nødvendigt at køre de største kanoner i retsstaten frem. Det er derfor meget beklageligt, at offentligheden ikke kan få indsigt i sigtelsen mod Findsen. Vi er derfor overladt til at se på, hvad der allerede vides. Den eneste af de kendte lækager om FE, der umiddelbart kan tænkes at falde ind under paragraf 109, er Danmarks samarbejde med USA om tapning af datakabler, der løber gennem Danmark. I så fald ville man tydeligvis »røbe eller videregive meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror«, som det hedder i paragraffen.

VIRKELIG alvorligt er det, hvis Findsen har afsløret dette samarbejde. Imod det taler, at samarbejdet allerede var kendt. Efter Edward Snowdens læk af efterretningsdokumenter kunne Information i 2014 fortælle om netop dette samarbejde med USA. Dengang blev Informations journalister ikke sigtet efter paragraf 109. De oplysninger, der kom frem i eftersommeren 2020, og som Findsen må være sigtet for at have afsløret, handlede om et allerede kendt efterretningssamarbejde. Kom der nye detaljer frem efter hjemsendelsen af FEs ledelse i sommeren 2020? Ja, væsentlige detaljer om samarbejdets forhistorie og tilblivelse, men det er meget svært at forestille sig, at det falder ind under den alvorlige paragraf, der kan give op til 12 års fængsel. Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bekræftede dette samarbejde her i avisen. Men han er heller ikke blevet sigtet efter paragraf 109.

PASSE arbejdet med at beskytte Danmarks vitale interesser skal FEs ledelse først og fremmest. Hvad Findsen faktisk har lækket, ved vi endnu ikke. Men vi ved så meget, at der kun kan være to udfald på den aktuelle situation. Enten har spionchefen kompromitteret landets sikkerhed i en så alvorlig grad, at han kan dømmes for landsforræderi. I så fald har myndighederne gjort deres arbejde. Eller også bliver han ikke dømt. I så fald er det den største politiske fadæse i mange år. Og så må regeringen falde, for så er det den, der har kompromitteret rigets sikkerhed ved at undergrave tilliden til de hemmelige tjenester. Indtil da må vi håbe, at det er gået ordentligt for sig, og derfor antage, at sigtelsen rummer langt mere alvorlige sager end de allerede kendte. Lars Findsen ønsker fuld åbenhed om sigtelserne. Det ønske bør hurtigst muligt imødekommes.