I himlens navn. En 79-årig dame er truet af tvangsauktion, efter at hun har meldt sig ud af samfundet. Hun vil hverken have folkepension eller betale ejendomsskat.

Gud vs. Odsherred