I himlens navn. En 79-årig dame er truet af tvangsauktion, efter at hun har meldt sig ud af samfundet. Hun vil hverken have folkepension eller betale ejendomsskat.

Gud vs. Odsherred
Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby