Radio- og TV-nævnet. Der er på et yderst spekulativt grundlag rejst tvivl om Radio- og tv-nævnets sagsbehandling i Radio 24syv-sagen.

Lovens lange arm