Stort format. Velkommen til en ny kultursektion og et nyt design.

Repremiere!

Da Weekendavisen udkom første gang i sin ugentlige form for 49 år siden, havde Frederik IX netop holdt nytårstale. Her talte kongen om den uforudsigelige verden og den moderne udvikling, der gør livet kompliceret for både Danmark og den enkelte borger. Viden og indsigt er nødvendigt, sagde han, særligt den, der opstår i samspillet »mellem det kunstneriske og intellektuelle liv og øvrige samfund«.

Vi ved ikke, om kongen læste Weekendavisen, men vi kunne ikke have sagt det bedre. I Weekendavisen mødes kulturen, ideerne og samfundsdebatten for at skabe større indsigt.

Det er stadig vores mål. Ligesom det var ønsket at give borgerne indsigt efter Oplysningstidens idealer, da vores moderavis, Berlingske Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender, udkom i 1749 – før Den Franske Revolution og USAs selvstændighed.

På Weekendavisen vil vi kaste lys på den verden, der omgiver os – den nære og den fjerne. Da avisen begyndte at udkomme en gang om ugen, var det med den borgerlige fritænker Henning Fonsmark som chefredaktør. Han mente, at den demokratiske offentlighed var udfordret af politisering og moraliseren, der sugede luften ud af debatten og kulturlivet.

Verden er stadig uforudsigelig, måske lige så meget som i 1749. Den er fascinerende at beskæftige sig med, så meget står åbent, men samfundsdebatten præges af en bandekrig på holdninger, hvor partier, medier og borgere deler sig i grupper, der mobiliserer med paroler og fordomme

På Weekendavisen er vi kritiske, men vi går til verden med nysgerrrighed og frisind. Vi skriver til alle, der vil udfordres og gøres klogere på sig selv og de sammenhænge, de indgår i.

Netop det kan kulturen og kunsten. Derfor lancerer vi i dag en ny kultursektion. Netop kunst og kultur viser os, hvor vi kommer fra, hvem vi er – og hvad vi vil være. De nedbryder fordomme og skaber indsigt i det menneskelige. Mens andre skrumper i holdning og format, folder Weekendavisen sig ud. Vi genopfører kultursektionen i stort format, fordi stor kunst bedst ses og opleves på det store lærred. Gode skribenter og stærke personligheder skal have plads til at vide tanken – og teksten – ud.

I den nye sektion er der kunst, film og musik – men også teknologi, design, arkitektur, mad, mode og sport. Her får markante kulturfolk god plads til at udfordre os med deres liv og deres holdninger.

Ikke kun kultursektionen er ny. Hele avisen udkommer i dag med et nyt design på papir og digitalt. Det er et nyt kapitel i en lang, stolt avishistorie.

Avisen er først og fremmest mere overskuelig: De nye skrifter gør artiklerne nemmere at læse, og der er mere luft og plads til det smukke design. Det er den velkendte avis, en klassiker – i ny opsætning.

Med den nye, store kultursektion udkommer Weekendavisen i fire sektioner: Samfund, Kultur, Bøger og Ideer. Det mest populære stof fra børnesektionen Faktisk er flyttet og kan nu findes til sidst i Ideer. Krydsord, skak og bridge findes bagest i Kultur.

God fornøjelse med den gamle, nye avis.

 

Læs også designchef Katinka Bukhs artikel om avisens nye udseende: »En velklædt avis«