Klima. Vi har både oversvømmelser og tørke i vente; mere grundvand, men også større tørst efter det. Paradokserne står i kø, når det gælder klimaforandringernes påvirkning af den danske vandbalance – så hvordan indretter vi os efter naturens nye luner?

Vådt og tørt