I felten. Børnebortførelser viser, at magtforholdet i en familie er afhængigt af det land, man befinder sig i.

Geografiens magt