Indhentet. I sit satiriske portræt af danske idealister før og under Anden Verdenskrig viser Hans Scherfig forskellen på at ville beskrive verden og at forbedre den. Det er en forskel, jeg selv blev konfronteret med, det forår jeg gik på højskole.

Det idealistiske forår
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen