Normalkrimi. Steffen Jacobsens Proxy har alle de elementer, en krimi skal have. På papiret.

De uforløste
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen