Nordkorea. Mens landets leder, Kim Jong-un, soler sig i diplomatiets rampelys, er undertrykkelsen hjemme lige så massiv som altid. Såvel Trump som Sydkorea ignorerer det for at fastholde dialogen. Det er en fejl, mener forskeren Sandra Fahy.

Totalitær charmeoffensiv
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Skribenternes avis

Anna Libak

Klaus Rothstein

Magnus Boding

Morten Beiter