Klimapolitik. Netop på et tidspunkt, hvor klimakrisen kalder på velkoordineret internationalt samarbejde, vinder en indadskuende nationalisme og populisme frem verden over. Er der en sammenhæng? Og hvordan tackles dette paradoks? Den svenske klimahistoriker Sverker Sörlin har et bud.

Frygten for at miste