Klassiker. J.D. Salinger skildrer det moderne menneskes tilværelsesangst. Intet mindre.

For Den Fede Dames skyld