Forskerfejden. Mange forskere oplever, at videnskabelige tidsskrifter presser dem til at inkludere unødvendige referencer i deres studier. Målet er at øge tidsskrifternes egen prestige, mener kritikere.

Overlæsset med citationer