Racisme. Toni Morrison forelæser om Afrika som en tom beholder, der kan tjene litterære og ideologiske formål.

Farvefetichisme