Opinion. Raseriet mod vores skole giver mindelser om fortidens pogromer.

Herlufsholm i sølet