Mandudjævning. Syntaksen formeligt skummer af blodrus i Kristina Nya Glaffeys groft veloplagte satire over den moderne mand.

Karikatur de force