Selvfølende. Planter husker, lærer og kommunikerer med hinanden, viser forskning. Men er de så også tænkende væsener? Ja, mener en gruppe af biologer og filosoffer, som foreslår en ny model for bevidsthed i planteriget.

Planter med en plan