Tidehverv. Eduard von Keyserling dikterede sine romaner til to søstre. Den forfinede livsform, han forsøgte at skildre, forsvandt på præcis samme tid, som han selv var ved at miste synet.

Skygger på en kyst