Stormgade. Mellem rensdyrgevir 12.000 f.v.t. og bymodel 2020 vises fattigdom, kongemagt og katastrofer. Københavns Bymuseum genåbner i dag.

København, du er kun alt, jeg har