Læserbrev. Stigmatiseringen er et stort problem for tykke. Det er meget ubehageligt at blive udsat for stigmatisering, og det medfører forringet selvfølelse.

Stigmatisering af tykke

Weekendavisen bragte den 16. oktober i tillægget Ideer en kronik af Inger Bols, som kritiserer Overvægtsalliancen for ikke at tage stigmatiseringen af tykke mennesker alvorligt. Det er bemærkelsesværdigt, at avisen valgte at illustrere artiklen med et billede af en tyk mand uden hoved iført en skjorte, der var flere numre for lille. Hvilket budskab ønskede billedredaktøren mon at sende? Det valgte billede er næppe med til at skabe en positiv og dermed ikkestigmatiserende indstilling til tykke mennesker. Det manglende hoved giver læseren det indtryk, at tykhed er så skamfuldt, at man ikke vil afsløre den tykkes identitet. Det stramme tøj understreger, at mandens vægt er forkert.

Stigmatisering defineres lidt forskelligt, men de fleste er enige om, at ordet betegner handlinger, som karakteriserer visse egenskaber som uønskede. Stigmatiseringen leder ofte til diskrimination af mennesker med disse egenskaber. Stigmatisering fører ifølge den amerikanske sociolog E. Goffman til selvhad og selvnedvurdering hos de stigmatiserede. Tykhed er stigmatiseret, og en af grundene er højst sandsynligt vore skønhedsidealer. Tykke mennesker opfattes ikke som smukke på linje med slanke. Når de så ovenikøbet, som på Ideers billede, fremstilles på en meget lidt flatterende måde, bliver den opfattelse i den grad bekræftet.

Hvis man i stedet havde valgt et billede af en smuk, tyk, storsmilende kvinde i elegant tøj, havde det styrket artiklens budskab om, at man skal undlade stigmatisering af tykke mennesker. Sådan et billede ville også bedre kunne bekræfte artiklens ærinde, at man sagtens kan være både tyk og sund, selv om man jo oftest, uanset om de er tynde eller tykke, ikke kan se på mennesker, om de er sunde eller ej.

Stigmatiseringen er et stort problem for tykke. Det er meget ubehageligt at blive udsat for stigmatisering, og det medfører forringet selvfølelse. For det andet bidrager stigmatisering for mange til, at de tager yderligere på i vægt. Endelig kan stigmatisering føre til forringet sundhed, fordi det får nogle tykke mennesker til at undlade at kontakte sundhedsvæsenet, og når de gør det, kan de tilmed opleve ringere behandling. De sundhedsprofessionelle kan være mere optaget af det, de ser, et tykt menneske, og mindre af de sundhedsproblemer, den tykke kommer for at blive behandlet for. Forskning om dette er mere omfattende i USA, men det er ingen grund til at tro, at det ikke også gør sig gældende i Danmark.

Avisens billedredaktør kan bidrage til at mindske stigmatiseringen af tykke ved i sine billedvalg at fremstille tykke mennesker lige så positivt som andre mennesker.

Side 16