Datafisering. Kan supercomputere bedømme litterær kvalitet og forudsige værkers succes eller fiasko? Forskere fra Aarhus Universitet vil styrke litteraturvidenskaben med kunstig intelligens.

Programmeret bestseller
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck