KOMMENTAR. For Islamisk Trossamfund er alt politik. Selv døden.

Tom kiste
        
De skriver Weekendavisen

Anna Libak

Jon Hustad

Henrik Dørge

Lone Frank