Side 1
Det lange farvel

Brud. Socialdemokratiets og De Radikales forhold har aldrig været båret af gensidig kærlighed, men af appetit på magten. Nu har fornuftsægteskabet nået sin naturlige afslutning.

Side 2
Den økonomiske pisk

På støtten. Personer, som har fået reduceret deres ydelse på grund af kontanthjælpsloftet, har sværere ved at komme ud af kontanthjælpssystemet. Det fremgår af et notat, som skaber ny tvivl om effekten af at sætte passivt forsørgede ned i indkomst.

Kommentar. Godt, lærerne er glade for deres formand. Han har været dem et dyrt bekendtskab.

Bondos pris