I udbrud. Taksigelser er blevet fast inventar i litterære udgivelser.

Selv tak