Tro. Jeg arbejder for en bedre verden med mere mindfulness og compassion, mindre ulighed, større social retfærdighed og bedre miljø. Men jeg er ikke medlem af en sekt og missionerer ikke buddhisme.

Hvad er problemet?

Hvad er problemet?

Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, kritiseres i Weekendavisen den 8. januar i artiklen »Den tredje bølge« for at have svært ved at skelne mellem mindfulness og buddhisme. Kritikken kommer på baggrund af en kursist, der har klaget over, at stilhedsretreat ved meditationslærer og psykolog Uffe Damborg kan være adgangsgivende til mindfulnessuddannelse ved Aarhus Universitet.

Kritikken er berettiget i det omfang, at vi har en forpligtigelse til at være omhyggelige i forhold til, hvem og hvad vi henviser til. Flere og flere mennesker søger mindfulness, compassion og retreat som lindring og behandling, og vi er forpligtiget til netop at hjælpe med at skelne mellem videnskab, religion og spiritualitet. Aarhus Universitet og Uffe Damborg har fjernet godkendelse af retreat til mindfulnessuddannelse på vores respektive hjemmesider.

Vi anbefaler ikke retreat som lindring og behandling. Vi anbefaler otte-ugers-kursus i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) til at styrke mental sundhed og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter. Og vi anbefaler otte ugers Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) til forebyggelse af depression. Effekt af MBSR og MBKT er ikke et spørgsmål om tro, det er dokumenteret i oversigtsartikler og metaanalyser, der gennemgår videnskabelige lodtrækningsforsøg systematisk, og har således højeste grad af videnskabelig evidens. MBSR og MBKT er anbefalet af den danske og internationale sundhedsstyrelse til at styrke mental sundhed, reducere stress og behandle depression. Vi uddanner MBSR-undervisere og MBKT-terapeuter i samarbejde med Oxford Universitet i England og Brown Universitet i USA. Som led i uddannelserne skal underviseren selv på stilhedsretreat. Jeg beklager, at godkendte retreat til disse uddannelser er opfattet som blåstempling og som en anbefaling til lindring og behandling.

Jeg arbejder for en bedre verden med mere mindfulness og compassion, mindre ulighed, større social retfærdighed og bedre miljø. Det antydes, at jeg er med i en sekt, der sniger buddhisme ind i skolen, sundhedsvæsnet og politik. Jeg prædiker gerne mental sundhed, miljø og kærlighed, men jeg missionerer ikke skjult buddhisme.

Religion var tidligere et sæt værdier, mennesker via deres handlinger bekendte sig til, og først fra 1700-tallet blev religion til et spørgsmål om tro. Den gyldne regel i alle religioner, specielt jødedom, kristendom og islam er at behandle andre, som du gerne selv vil behandles.

Det etiske princip i lægeløftet er ikke at gøre skade og at forpligtige sig på at sætte sig ind i ny viden. Det er ny viden, at tanker, følelser og adfærd har kolossal betydning for vores mentale og fysiske helbred. Det er ny viden, at mental sundhed kan og skal trænes helt i lighed med fysisk træning.

Hver enkelt borgers sundhed og trivsel har betydning for alle, og det er ikke i nogens interesse, at flere og flere har det dårligt. Det er et kendt fænomen, at nye metoder med videnskabelig succes mistænkeliggøres, når implementering kræver ændring af verdenssyn og forskyder magtbalancer. Her har vi videnskabeligt dokumenterede metoder, der har sammenlignelig effekt med medicin og psykoterapi, det er i mine øjne glædeligt. Jeg håber, diskussionen fremover kan tage udgangspunkt i forskning frem for tro. Det, tror jeg, er vejen frem til at ændre kulturen på måder, der giver flere mulighed for at trives.

Mindfulness og compassion kan praktiseres som led i religion og som led i psykologiske interventioner undersøgt med vestlig videnskabelig metode. Mindfulnessprogrammerne er dokumenteret i over 100 videnskabeligt kontrollerede lodtrækningsforsøg. Compassionprogrammerne Compassion Cultivation Training, Mindful Self Compassion og Cognitive Based Compassion Training er testet i ti videnskabeligt kontrollerede lodtrækningsforsøg, hvoraf Aarhus Universitet har undersøgt compassiontræning til pårørende til patienter med psykiatriske sygdomme.

Effekten af mindfulness- og compassion-programmerne afhænger i høj grad af underviserens dybde og personlige forståelse. Det er årsagen til, at egen erfaring fra stilhedsretreat er et krav for uddannelse.

Jeg mener ikke, at nogen bliver hinduist af at praktisere yoga, buddhist af at meditere, muslim af at læse Rumi eller kristen af at praktisere næstekærlighed. Så hvad er problemet?

 

BLÅ BOG

Lone Overby Fjorback er Centerleder, overlæge, lektor og ph.d. for Dansk Center for Mindfulness Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet

Side 14



Skribenternes avis

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby

Morten Beiter