Filmanmeldelse. Jerzy Kosinskis klassiske holocausttekst er blevet en nærværende, egensindig og uafrystelig film.

Den bemalede fugl
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen