Zêlos. Allerede i Antikkens Grækenland anede man misundelsens kraft. Spartanerne prøvede at fjerne følelsen, athenerne udnyttede den.

Bitterhedens vugge
Skribenternes avis

Morten Beiter

Marta Sørensen

Klaus Rothstein

Tine Eiby