Nøddeknæk. Hvert år dør og lammes tusinder i Afrika, fordi de spiser bitre kassavarødder med cyanid – en gift, som bønder siden Oldtiden har forsøgt at fjerne i en lang række afgrøder. Nu er hjælpen på vej. Fra en mandel.

Kemisk krigsførelse